Unpublished MGR Agnieszka Raczkowska

Mgr fizjoterapii, terapeutka dziecięca li 16 16
li 16 16Międzynarodowa Terapeutka NDT-Bobath
li 16 16Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji
li 16 16Uczestniczka wyspecjalizowanych szkoleń i kursów z zakresu wczesnej diagnostyki i terapii dzieci
li 16 16Dyplomowana uczestniczka kursu Prechtla i oceny globalnych ruchów motorycznych u dzieci w wieku od 14 tyg do 6 m-ca życia
li 16 16Międzynarodowy Certyfikowany Terapeuta Kinesiology Taping K-Active Association Poland
li 16 16Doświadczona i niezwykle ciepła w kontakcie terapeutka dziecięca