rehabilitacja osteopatia medyczna OSTEOPATIA I REHABILITACJA MEDYCZNA

konsultacje lekarskieKONSULTACJE LEKARSKIE

Główne założenia rehabilitacji

1Pierwsza wizyta - trafna diagnoza.
O sukcesie i powodzeniu terapii w znacznej mierze decyduje właściwe rozpoznanie przyczyny dolegliwości pacjenta. W tym celu na pierwszej wizycie zbieramy wywiad oraz przeprowadzamy badanie kliniczne, co pozwala nam jasno sprecyzować istotę problemu i wstępnie oszacować efektywność terapii. Podczas badania posługujemy się testami klinicznymi o wysokiej czułości, których wyniki konfrontujemy z badaniami obrazowym.

2Specyfikacja i przebieg terapii.
Terapia jest zawsze indywidualnie dobierana do każdego z pacjentów zaś jej program, intensywność i przebieg bieżąco kontrolowane i modyfikowane. Terapia ma na celu stymulowanie naturalnych mechanizmów obronnych i kompensacyjnych organizmu. Głównym zadaniem terapii jest zapewnienie tym procesom jak najlepszych warunków do przebiegu oraz wyeliminowanie wszystkich tych czynników, które mogłyby te procesy spowolnić lub zatrzymać.

3Autoterapia i czynnik negatywnie stymulujący.
Jednym z kluczowych elementów autoterapii jest unikanie tzw. czynnika negatywnie stymulującego. Zazwyczaj jest to czynność, bodziec mechaniczny lub psychiczny (np. stres), których pacjent doświadcza, a które powodują nieustanne podrażnianie lub uszkodzenie tkanki. 
Pacjent otrzymuje również wskazówki i konkretny program treningowy, które powinien wykonywać w warunkach domowych.

FAQ

Jak przygotować się na pierwszą wizytę konsultacyjną?
Pierwsza wizyta ma przede wszystkim formę konsultacyjno – diagnostyczną. Terapeuta przeprowadza z Państwem szczegółowy wywiad i badanie kliniczne oraz wykonuje wstępny zabieg terapeutyczny. Na podstawie badania i reakcji organizmu pacjenta na zabieg terapeuta wypisuje kartę badania, w której szczegółowo opisana jest kondycja pacjenta i zalecenia terapeutyczne. Kopię karty otrzymują Państwo na miejscu lub w drodze elektronicznej. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dostępnej dokumentacji medycznej, która jest w Państwa posiadaniu ( zdjęcia obrazowe RTG, MRI, USG, TK jeżeli były wcześniej wykonywane). Terapeuta podczas badania może Państwa poprosić o rozebranie się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej sportowej bielizny ( np. kąpielówki dla Panów i dwu częściowych strojów kąpielowych dla Pań).
Jak długo trwają poszczególne zabiegi fizjoterapeutyczne?
Jest to kwestia bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. Po pierwsze od rodzaju zabiegu. Dla przykładu zabiegi przy użyciu pola magnetycznego trwają minimum 30 min do 1h. Z drugiej strony procedury terapeutyczne przy użyciu światła laserowego ( sonda punktowa ) lub ultradźwięków mogą zająć od kilku do kilkunastu minut w zależności od wielkości pola zabiegowego.
W przypadku terapii indywidualnej – masaż, terapia manualna, trening medyczny – to terapeuta decyduje, na podstawie reakcji organizmu pacjenta na zabiegi jak długo zajmie osiągnięcie zamierzonego w danej sesji efektu. Zazwyczaj czas trwania pojedynczej sesji terapeutycznej wynosi około 45 min do 1h.
Co oznacza „Indywidualna sesja terapeutyczna” i czym różni się od innych zabiegów?
Indywidualna sesja terapeutyczna została opracowana przez naszych terapeutów na podstawie doświadczenia w pracy z pacjentami i uważnej obserwacji efektów takiej formy zajęć. Pozwala terapeucie na płynne poruszanie się pomiędzy dostępnymi w ofercie zabiegami, dostosowując każdą sesję terapeutyczną do kondycji pacjenta w danym momencie. Jest to również forma oszczędności dla pacjenta ponieważ nie rzadko w pojedynczej sesji wykonujemy zabieg ręczny – masaż, terapia manualna – oraz 2 lub więcej zabiegi fizykoterapeutyczne. Tak dynamiczne dostosowanie terapii do stanu organizmu pozwala nam na szybkie, dokładne i efektywne prowadzenie rehabilitacji naszych pacjentów.
W jakich sytuacjach warto „odpuścić” umówioną wizytę u terapeuty?
Zdarza się czasami, że czujemy się osłabieni lub ewidentnie podziębieni. Prowadzenie zabiegów manualnych nie jest wtedy wskazane z uwagi na możliwość nasilenia stanów podgorączkowych i infekcji. Prosimy w takich okolicznościach o powiadomienie terapeuty i uzgodnienie innego terminu wizyty. Wcześniej opłacone spotkania nie przepadają i przenoszone są na dogodny dla pacjenta dzień. Wbrew utartej opinii okres menstruacji nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do prowadzenia terapii. Istnieje wiele delikatnych i bezpiecznych technik, które zmniejszają ogólne napięcie mięśniowe i redukują natężenie bólu w trakcie miesiączki.
Z jaką częstotliwością powinno się korzystać z zabiegów?
Program terapeutyczny ustalany jest zawsze indywidulanie na podstawie stanu pacjenta i przeprowadzonego badania. Nie istnieje, a może raczej warto powiedzieć, że nie powinien istnieć ścisły schemat terapeutyczny przypisany do danej jednostki chorobowej. Często spotykamy się z zaleceniem odbycia 10 zabiegów w odstępach 1 lub 2 dniowych. Jest to podyktowane przede wszystkim ułatwieniem systemowym i nijak ma się do faktycznego postępu rehabilitacji i poprawy kondycji pacjentów. Każdy organizm wymaga specyficznie i indywidualnie dostosowanej terapii. Czasami wystarczają 2 lub 3 spotkania w odstępach tygodnia innym razem prosimy o spotkania codziennie przez dłuższy okres czasu. Niemniej faktycznie, zabiegi powinny cechować się pewną powtarzalnością i regularnością tak by efekt terapeutyczny był podtrzymywany i optymalizowany w procesie rehabilitacji i regeneracji.
Czy terapia boli?
Koncepcja nowoczesnej rehabilitacji i medycyny od dłuższego czasu zakłada maksymalną bezbolesność terapii. Czasami niestety nie da się uniknąć dyskomfortu podczas zabiegu niemniej zasadniczo nie wywołujemy nasilenia bólu, z którym pacjent do nas przyszedł. Zadaniem terapeuty jest takie balansowanie na odczuciach pacjent aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny nie narażając pacjenta na silne dolegliwości bólowe i dyskomfort.
Medycyna Pracy - czy zakład pracy musi mieć podpisaną umowę?
Niekoniecznie. Zakład pracy wysyłając pracownika na badania do Lek. Medycyny Pracy powinien wskazać lekarza / placówkę, z którą ma podpisaną umowę. Niemniej zakład pracy nie ma ograniczenia w liczbie lekarzy / placówek, z którymi taką umowę może podpisać. W sytuacji, kiedy np. siedziba firmy znajduje się w innym mieście niż miejsce zamieszkania pracownika, lub w innych losowych sytuacjach pracownik może „zrealizować” skierowanie w innej placówce podpisując w imieniu i za zgodą firmy umowę ( nawet krótkookresową ) z danym lekarzem / placówką. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów badań lek. Medycyny Pracy od pracodawcy, od którego otrzymał skierowanie na badania, na podstawie wystawionego przez lekarza / placówkę rachunku.

Dokumenty wymagane do konsultacji z lekarzem Medycyny Pracy to: skierowanie od pracodawcy na badania, NIP i dane firmy konieczne do wystawienia rachunku. Na niektóre stanowiska pracy pracownik powinien wykonać badania dodatkowe, których wyniki / zaświadczenia powinien okazać Lek. Medycyny Pracy podczas konsultacji.

Poniżej przedstawiamy wymagane badania dodatkowe dla niektórych zawodów / stanowisk pracy:
  • Kierowcy zawodowi - Psychotesty, Okulista
  • Kierowcy niezawodowi - wyłącznie aktualne badanie okulistyczne
  • Nauczyciele - Laryngolog/Audiolog Foniatra
  • Praca przy komputerze powyżej 4h - Okulista
  • Praca na wysokościach - Neurolog, Okulista, Laryngolog
Jeśli pracownik posiada wyniki badań / zaświadczenia lekarskie, których termin ważności nie wygasł nie ma konieczności wykonywania ich ponownie. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy lekarza Medycyny Pracy ( Poniedziałki i Środy 17.00 - 20.00 )

tel.22-300-28-98